Vrijwilligers Vacatures

Een bloeiende vereniging kan niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Dat is bij TTV Hilversum niet anders: alleen met de hulp van onze eigen leden kunnen wij deze mooie vereniging laten floreren.

Op dit moment staan onderstaande vacatures bij ons open. Naast aanmeldingen zijn ook suggesties hoe deze vacatures te vervullen van harte welkom. Uiteraard denken we graag mee in de vorm van begeleiding of cursussen mocht dat nodig zijn bij de invulling van de vacature.

Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met het bestuur.

 

  • All-round Vrijwilliger

Dit is misschien een beetje flauwe vacature maar mocht je zin hebben om ons vrijwilligersteam verder te helpen neem dan contact met me op dan kijken we samen waar je ons het beste mee zou kunnen helpen.

 

  • Bestuurslid Communicatie en PR & Sponsorzaken 

Je geeft in deze bestuursfunctie richting aan het communicatiebeleid en sponsorzaken. Je stuurt daarbij de commissie Communicatie en PR én de Commissie Sponsorzaken aan die elk een eigen voorzitter hebben.

Je denkt mee en geeft richting aan de invulling van een herkenbare interne en externe communicatie over alle ter zake doende kanalen: email, onze website, traditionele media en met name de inzet van sociale media.

Je denkt mee met, geeft richting aan en faciliteert de commissie sponsorzaken.

Je vergadert met het bestuur circa 4 keer per jaar en daarnaast zoveel als nodig met je eigen commissies.

 

  • Voorzitter Communicatie en PR

Samen met het bestuurslid Communicatie en PR & Sponsorzaken bepaal je het communicatiebeleid van de vereniging en zorg je als eerst verantwoordelijke ook voor de uitvoering daarvan.

Je belangrijkste doel is het tot stand brengen van een herkenbare interne en externe communicatie die in lijn is met onze (nog definitief) vast te stellen kernwaardes.

Denk daarbij aan (als startpunt) het opstellen van een PR en communicatie beleid, het schrijven van nieuwsberichten voor onze website, schrijven en versturen van emailberichten voor onze leden o.b.v. input van bv jeugd en senioren commissie, het verder uitbouwen van onze sociale media activiteiten, bedenken van nieuwe vormen van communicatie, het zoeken van perscontacten voor speciale evenementen en het maken van promotiemateriaal voor andere commissies.

  • Bestuurslid Algemene Zaken

Je geeft in deze bestuursfunctie richting aan het vrijwilligersbeleid en speciale projecten en vertaalt de kernwaarden naar het dagelijkse verenigingsleven. Je stuurt daarbij de nog op te richten commissie Sociale Evenementen en de bestaande commissie Lief & Leed aan die elk een eigen voorzitter/coördinator hebben.

Je denkt mee en geeft richting aan de uitwerking van het beleidsplan.

Je coördineert het vrijwilligersbeleid en draagt bij aan de uitvoering daarvan.

Je vergadert met het bestuur circa 5 keer per jaar en daarnaast zoveel als nodig met je eigen commissies.

  • Voorzitter commissie Sociale Evenementen

De coördinator van de Commissie Sociale Evenementen is het eerste aanspreek punt bij het bedenken en organiseren van sociale evenementen binnen de vereniging. Je belangrijkste doel is het versterken van de sociale verbindingen binnen de vereniging. Dit loopt uiteen van bestaande, sportieve evenementen (bv familietoernooi, clubkampioenschappen, nieuwjaarsborrel) tot de organisatie van speciale evenementen zoals bijv. een jubileum of de  twee jaarlijkse vrijwilligers dag. Ook wordt je aangemoedigd om nieuwe sociale evenementen te ontwikkelen die de verbinding kan versterken. Daarbij behartig je de belangen van alle doelgroepen van de vereniging. Je zal veel samenwerken met de huidige commissie Barzaken.

  • Werkgroep Hardware Coördinator

Samen met het werkgroepslid Remco Bartelink beoordeel je zelfstandig en pro actief, alle hardware van de vereniging in de breedste zin van het woord. Als er gebreken moeten worden opgelost en/of vernieuwingen/aanvulling van de hardware moet worden overwogen, zorg je er voor dat dit wordt besproken met het bestuurslid Facilitaire Zaken. Na akkoord vanuit het bestuur, zorg je als eerst verantwoordelijke, ook voor de uitvoering daarvan. Dit kan natuurlijk samen met Remco.

Je belangrijkste doel is, dat alle hardware van de vereniging, up to date blijft en op elk moment dat dat nodig is, gebruikt kan worden.