Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

TTV Hilversum vindt een veilige sportomgeving belangrijk. Daarom heeft zij een integriteit en veiligheidsbeleid ontwikkeld en een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. In het integriteit en veiligheidsbeleid kun je terugvinden op welke manier TTV Hilversum een veilige sportomgeving wil waarborgen.

Vertrouwenscontactpersoon van TTV Hilversum

 Bij mij, Maartje Claessens (de Vertrouwenscontactpersoon bij TTV Hilversum) kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag binnen deze vereniging waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig voelt. Het gaat hierbij om gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. 
Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt. 


Omdat ik geen onderdeel ben van een team of het bestuur, kun je bij mij als onpartijdige partij terecht. Ik ga je vervolgens helpen om de mogelijkheden die je hebt (of je nu een sporter, trainer of vrijwilliger bent) te doorlopen om het grensoverschrijdende gedrag waar je last van ondervindt te laten stoppen.

Het is goed om te weten dat ik er niet ben om een officiële melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Dat moet of beter gezegd mag, je zelf doen bij het bestuur. Wel zal ik altijd aan het bestuur laten weten dat er een melding bij me is gedaan. Jij bepaalt daarbij in hoeverre dit anoniem gebeurt.

 

Dus: Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via:

vertrouwenscontactpersoon@ttvhilversum.nl

Voor het geval dat je in contact wilt komen met een vertrouwenscontactpersoon maar liever niet met iemand binnen onze vereniging, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB via https://www.nttb.nl/kenniscentrum/vertrouwenscontactpersoon/

Daarnaast is het ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.
Medewerkers van het Centrum Veilige Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp.

Het Centrum Veilige Sport is bereikbaar via:
Website: https://centrumveiligesport.nl/
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Chat (anoniem): https://www.
speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/select_language/3b3