Overdag groepen

Tafeltennis is bij uitstek een sport die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Het is een aangename manier om fit en gezond te blijven. TTV Hilversum heeft zo’n 70 ouderen, die één of meerdere keren per week overdag een balletje slaan. Bij de meeste groepen spelen mannen en vrouwen gezamenlijk, bij de woensdagochtendgroep zijn alleen vrouwen actief. In feite speelt leeftijd een ondergeschikte rol. Er zijn leden van in de vijftig, en leden van ver in de tachtig. En alles wat daar tussen zit.

Behalve fit blijven en bewegen is het sociale aspect extra belangrijk bij deze groepen. Tijdens de koffiepauze worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en het lief en leed  gedeeld. Steeds meer ouderen ontdekken tafeltennis.

De overdag groepen zijn actief op:

Maandag:  13.00-16.00 uur
Dinsdag:      9.30-12.00 uur
Woensdag:  9.30-12.00 uur (alleen vrouwen)
Donderdag:  9.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

Wil je meer weten over kennismaken en contributie?  Klik op deze link.