[NTTB-Midden] Wijzigingen in invalreglement

Binnen TTV Hilversum bestaan alle afdelingsteams uit minimaal 4 spelers. Het kan door omstandigheden een enkele keer voorkomen dat meerdere spelers niet mee kunnen doen aan een competitiewedstrijd:  de teamaanvoerder dient in zo’n geval in eerste instantie te proberen om een invaller uit een lager team te vinden. De belangrijkste regel hierbij is dat de invaller het team niet mag versterken.

Aanleiding wijziging invalreglement
In voorgaande seizoenen (t/m 2016) werden er door de Afdelingscompetitieleider (ACL) veel tijd gestoken in het maken van veelal lange lijsten met invalbeperkingen. In 2017 is de ACL hiermee gestopt én diende de sterkte (ELO-rating) van de  invaller te worden vergeleken met de speler waarvoor werd ingevallen. In het geval een team uit 4 of meer personen bestond, kon én mocht men dus met elke niet spelende speler vergelijken. In enkele gevallen (voorbeeld) werden er door teams invallers opgesteld die ruim 300 punten sterker waren dan één van de twee niet-spelende spelers. De grotere teams (4 én meer spelers/vaak ook bij grotere verenigingen) hadden – door deze onvolledige regelgeving –  de mogelijkheid om – door het tactisch opstellen van (te) sterke invallers – hun team te versterken. Dit draagt uiteraard niet bij aan een eerlijk competitieverloop. Daarnaast was het voor veel teamaanvoerders niet altijd duidelijk op welke wijze men de rating moest vergelijken (deze wijzigt immers maandelijks).

Wijzigingen invalreglement
Met ingang van de voorjaarscompetitie 2018 is het invalreglement gewijzigd; de belangrijkste wijziging is een verduidelijking van het reglement: wij adviseren alle teamaanvoerders deze informatie goed door te nemen.

Sterkte van invaller
– Houdt rekening met het feit dat een invaller een team niet mag versterken. Hierbij wordt gekeken naar het onderlinge verschil in ELO-rating tussen de invaller en de zwakste niet-spelende speler uit het team waarin ingevallen wordt.

-Indien een senior-invaller een hogere rating dan deze zwakste niet-spelende speler heeft, dan is een verschil van 100 punten (of minder) nog acceptabel.

Opzoeken rating van invaller
– Je kunt de rating van de spelers vergelijken door deze op te zoeken op: www.nttb-ranglijsten.nl
– Ratings wijzigen maandelijks; daarom dien je bij het vergelijken altijd de rating aan het begin van het betreffende competitieseizoen te gebruiken.
– Voor de voorjaarscompetitie 2018 is dit dus de ELO-rating op 1-1-2018.

Onderstaand is een PDF te downloaden met de complete tekst.
NTTB_Midden_Invalreglement_VJ2018