Zilveren Lichtboei: eerherstel voor vergeten pronkstuk 

 

Hij staat als een rots in de branding. Een lichtbaken, gebouwd op drie pijlers die rusten op een plateau. Een vuurtoren in miniatuurformaat, compleet met waarschuwingssignaal. Bijna een halve eeuw lag deze bijzondere tafeltennistrofee verborgen op een stoffige zolder. Sinds kort staat  de Zilveren Lichtboei weer te pronken in het Hilversumse Tafeltenniscentrum. 

En daarmee krijgt het de eer die het verdient. De Zilveren Lichtboei is beslist geen alledaagse sporttrofee. Het kunstwerk is eind jaren zestig ontworpen door studenten van de dr. A.F. Philipsschool in Hilversum. Een unieke wisseltrofee voor het jaarlijkse Lichtboeitoernooi, een tafeltennisevenement voor middelbare scholen uit ’t Gooi.

De Zilveren Lichtboei werd in 1974 voor het laatst uitgereikt. 

Het bewaard gebleven exemplaar kende een voorganger, weet Wim Koster zich te herinneren. Het vroegere Victoria-lid, werkzaam bij Philips, liet de Zilveren Lichtboei in de jaren zestig vervaardigen door studenten van de vakschool. Het eerste exemplaar was volgens hem een afstudeerproject. ,,Het is een verkleinde kopie van de lichtboeien die destijds in het IJsselmeer lagen om de vaargeulen aan te geven”,  vertelt Koster. 

Goede connecties

De trofee werd jaarlijks uitgereikt. Toen dezelfde school (onbekend welke) de Zilveren Lichtboei drie keer achter elkaar had gewonnen, gaf het toernooireglement aan dat men de wisselprijs definitief in bezit mocht houden. Er moest dus een nieuwe trofee komen. ,,Ik werkte bij Philips en had goede connecties binnen de vakschool. Ik heb gevraagd of ze nog een tweede exemplaar konden maken aan de hand van de eerste. Dat deden ze graag voor mij.” Net als het eerste exemplaar werd ook de opvolger gemaakt van verzilverd messing. ,,Ze hadden toen alleen geen zilverbad met glanzend zilver beschikbaar, dus hebben ze voor mat gekozen, dat wel beschikbaar was”, aldus Wim Koster. Of het toernooi destijds naar de trofee is vernoemd of andersom, durft hij niet te zeggen.

Geen lang leven

De tweede Lichtboei was uiteindelijk als wisselprijs ook geen heel lang leven beschoren. De eerste keer dat het nieuw gefabriceerde exemplaar  werd uitgereikt, was in 1969 aan het Willem de Zwijger Lyceum in Bussum. Die school kreeg de trofee in 1973 opnieuw in bezit. In de tussentijd gingen het Goois Lyceum (1970) en Godelinde Naarden (1971 en 1972) met de trofee aan de haal. In 1974 werd de Zilveren Lichtboei voor het laatst uitgereikt, aan Laar en Berg uit Laren. Daarna verdween het toernooi van de tafeltenniskalender en de wisselprijs onder een dikke laag stof.              

Totdat de bezitter het vergeten pronkstuk onlangs opnieuw ‘ontdekte’, besefte dat eerherstel geboden was en het unieke kunstwerk voor iedereen te aanschouwen moest zijn.

Met passie

En zo geschiedde. De Zilveren Lichtboei, door oxidatie bijna zwart geworden, werd flink onder handen genomen en staat nu weer te glimmen als in z’n hoogtijdagen. Ook het licht van het baken kan weer branden. Een laat eerbetoon aan de studenten van de Philipsschool, die er met veel passie aan hebben gewerkt. Voor wie interesse heeft; de Zilveren Lichtboei is vanaf nu te bewonderen in de Batshop in het Hilversumse Tafeltenniscentrum.