Zes nieuwe Jeugdbegeleiders met hun TT1-diploma aan de slag

Onze vereniging groeit, dat is mooi, maar dat betekent ook dat we meer mensen nodig hebben om het groeiende aantal jeugdspelers te begeleiden. 
De afgelopen twee maanden is er daarom een cursus ‘Jeugdbegeleider’ op onze vereniging gehouden. De cursus is een officiële cursus vanuit de Nederlandse tafeltennisbond en het NOC*NSF, bedoeld om geïnteresseerden de eerste vaardigheden van het coachen en begeleiden van jeugdspelers op toernooien en de uitgebreide spelregels van tafeltennis bij te brengen. 

De cursus werd in ons clubgebouw gegeven door onze eigen NTTB-docent Bert Olofsen. Financieel werd de opleiding mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Sportakkoord. Om ook verenigingen uit de omgeving in de gelegenheid te stellen hun kader uit te breiden, stond de opleiding open voor alle belangstellenden uit de afdeling. Met name uit Huizen, Utrecht en Zeewolde kwamen verschillende belangstellenden. Dat bracht het totaal op 14 deelnemers. 

Tijdens de cursus moesten de deelnemers hun Spelregelbewijs halen, wat nog niet zo eenvoudig bleek, omdat sommige deelnemers zelf nog niet tafeltennissen. Verder werden alle basisslagen uitgelegd, werd er veel aandacht besteed aan veiligheid en een veilige sportomgeving. Ten slotte werden er in de praktijk allerlei handige coachtips doorgenomen, zodat het geleerde direct in de praktijk gebracht kon worden. 

Aan de hand van twee uitgebreide casussen moesten de kandidaten laten zien dat ze het geleerde voldoende beheersten.  Na beoordeling door de docent bleken alle 14 deelnemers geslaagd. Vanuit Hilversum waren er 6 kandidaten.  Annemarie, Sandra, Hana, Nienke, Oscar en René, van harte gefeliciteerd met jullie diploma.