Wim Oud na 37 jaar gedegen penningmeesterschap nu erelid

Penningmeester Wim Oud had geen flauw benul van wat hem te wachten stond tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september. Het erelidmaatschap dat hem die avond ten deel viel, was een volslagen verrassing voor de 77-jarige Huizer, die geldt als een uiterst solide, ‘stille kracht’ binnen het bestuur.

Voorzitter Paul Koopman stelde ten overstaan van de aanwezige leden vast dat Wim Oud al sinds 1984 deel uitmaakt van het bestuur van onze vereniging (voorheen bij Quick’32, daarna bij TTV Hilversum). En met het penningmeesterschap dus al 37 jaar een belangrijke kerntaak verricht binnen het bestuur.  

Er zijn door Wim al die jaren begrotingen en jaarstukken gemaakt, en dat zonder problemen. Het resultaat is een financieel stabiele en gezonde vereniging. Wim zit niet op de centen – er valt met hem altijd te praten – maar houdt de financiële positie van de vereniging nauwlettend in de gaten. Zo zorgde hij er onder meer voor dat onze vereniging in coronatijd meerdere keren in aanmerking kwam voor financiële steun van de overheid toen diverse inkomsten wegvielen. Daarnaast bespeurde de voorzitter bij Wim een eigenschap waar lang niet elke penningmeester zich op kan voorstaan: hij is een uiterste vlotte betaler.

Wims benoeming tot erelid werd dan ook met warm applaus begroet door de leden. De hoofdpersoon nam de loftuitingen aan zijn adres stilzwijgend maar dankbaar in ontvangst, evenals de bloemen en de bijbehorende oorkonde.

Gezicht

Secretaris Tom Schimmel presenteerde op de Algemene Ledenvergadering de foto’s van de naamgevers van onze zalen, Sam Louwerse (Quick ’32) en Piet Oskam (Victoria). Clubiconen die veel leden niet kennen. Zij krijgen letterlijk een gezicht in onze accommodatie. De foto’s komen naast de naamborden in de kantine te hangen. Vanuit de ledenvergadering kwam de suggestie om meer informatie over deze ereleden op de website en in de kantine te vermelden.

Kampioensfoto

Kort daarvoor was de coach en aanjager van Heren 1, Bert Olofsen, eveneens door het bestuur in het zonnetje gezet. De voorzitter noemde het memorabel dat onze vereniging in het seizoen 2020/2021 voor de 1e keer landkampioen bij de heren is geworden. De  teamhuldiging eerder dit jaar vond vanwege de strenge coronamaatregelen noodgedwongen in sterk afgeslankte vorm plaats. Olofsen kreeg tijdens de ALV bloemen overhandigd en hij mocht een bord ’onthullen’ met een kampioensfoto, gemaakt door huisfotograaf Frans Wieringa. Dat bord komt op de achterwand van de speelzaal te hangen.