Uiterlijk eind maart besluit over hervatten najaarscompetitie

De NTTB blijft er naar streven om de in oktober gestaakte najaarscompetitie 2020 uit te spelen. Dat kan uiteraard pas als er weer in wedstrijdverband binnen mag worden gesport. De bond neemt uiterlijk 31 maart een definitief besluit hierover. In de Afdeling Midden staan nog 6 speelronden op het programma. Het lijkt onwaarschijnlijk dat als de najaarscompetitie dit voorjaar wordt hervat, er ook nog een bekercompetitie plaatsvindt voor de zomer.

Mocht het op 31 maart nog niet mogelijk blijken om in wedstrijdverband te spelen, dan moet worden gewacht tot september, wanneer de najaarscompetitie van start gaat.

Het Hoofdbestuur zal bij de Bondsraad een voorstel indienen om eenmalig de competitiebijdrage voor de voorjaarscompetitie 2021, niet in rekening te brengen bij de clubs. De financiële impact is groot: namelijk € 333.000,-. Het betekent voor de NTTB een flinke financiële aderlating, die moet worden bekostigd uit de algemene reserve.