TTV Hilversum blijft ook in coronatijd de grootste vereniging

Ondanks de coronapandemie is TTV Hilversum de grootste tafeltennisvereniging van Nederland gebleven. Onze vereniging telde op 1 januari van dit jaar 289 leden. Volgens de NTTB, die de ledenaantallen analyseerde, behoorde Hilversum tot een minderheid van clubs die het aantal 18+ leden zag groeien. In totaal zijn 117 clubs in staat geweest ledenwinst te boeken. In 2019 waren dit nog 203 verenigingen. 111 verenigingen wisten hun ledenstand op peil te houden (99 in 2019) en 299 verenigingen maakten een krimp door (225 in 2019). Nadat de NTTB, na jaren van dalende ledenaantallen in 2019 een bescheiden ledenwinst boekte, gooide corona in 2020 roet in het eten. Het netto ledental daalde met ongeveer 1000 leden. Een gevoelig verlies voor de bond, die het toch al niet gemakkelijk heeft.

Afdeling Midden

Het ledental van de clubs in de Afdeling Midden daalde tot onder de 3000: begin 2020 stonden er 3057 leden geregistreerd, een jaar later zijn dat er nog maar 2919. Van de clubs in de top 5 boekte naast Hilversum (van 280 naar 289) ook nummer 3 VTV ledenwinst: van 137 naar 150 leden. HTTC (van 132 naar 136) en Shot (van 107 naar 105) bleven vrijwel stabiel, terwijl nummer 2 SVE het ledendal zag dalen van 273 naar 260. Alles bij elkaar bleef de top 5 in de Afdeling Midden nog iets in de plus. Het forse ledenverlies van 138 in de Afdeling Midden komt dus geheel op het conto van de kleinere verenigingen.       

Landelijk gezien bleef de uitstroom ongeveer gelijk; de instroom daalde fors door Corona. De sport lag maanden stil en de instroom ook. Het ledenverlies van de bond is dus geheel aan de verminderde instroom toe te schrijven. Het percentage aanmeldingen van kinderen tot en met 11 jaar lag 35% lager dan gemiddeld in de periode 2015-2019. Positief is dat de clubs toch nog 2500 nieuwe leden hebben verwelkomd in dit moeilijke jaar. Wellicht zitten daar spelers bij die in de lockdown hebben ontdekt hoe leuk onze sport is, meldt de NTTB in het persbericht over de ledentallen.

Niet bij Hilversum

In de oudere leeftijdsgroepen was er landelijk gezien wel sprake van meer uitstroom. Echter niet bij Hilversum, dat het aantal leden van de overdaggroepen licht zag groeien.  

In het 2e kwartaal van 2020 gaf 15% aan dat Corona een rol heeft gespeeld bij het beëindigen van het lidmaatschap, blijkt uit exit-onderzoek van de NTTB. Kennelijk was toen nog de gedachte dat Corona een tijdelijk probleem was, want in het 3e kwartaal steeg dit percentage naar 30%, hoewel dit achteraf gezien het meest Corona-vrije kwartaal was. De voorlopige resultaten van het 4e kwartaal laten zien dat het percentage doorsteeg naar circa 35%. Dat was te verwachten, nu de sport in het laatste kwartaal opnieuw tot stilstand kwam.

Begin 2020 waren er 527 tafeltennisverenigingen in ons land. Tegenover één nieuwe vereniging (TTV Goes) waren 13 clubs die werden opgeheven of in elk geval de NTTB verlieten.