Tafeltenniscentrum tot 1 september dicht, tenzij…

Het kabinetsbesluit kwam hard aan: binnensportverenigingen moeten nog tot 1 september dicht blijven. Een half jaar lang ligt het verenigingsleven stil, tot verdriet van velen. Inmiddels is er achter de schermen een stevige lobby op gang gekomen om binnensportaccommodaties eerder open te stellen dan na de zomer.  

,,Neem van mij aan dat we alles uit de kast halen om die datum van 1 september te vervroegen”, zegt NTTB-voorzitter Jan Simons in een interview met de redactie van ttnieuws.nl. Sportkoepel NOC*NSF is met de besturen van de binnensporten, waaronder de NTTB, in overleg. Op korte termijn moet meer duidelijk worden over de kans van slagen.

Een binnensportbrede delegatie waarin namens de NTTB oud-bondscoach Achim Sialino zit, heeft de afgelopen weken had gewerkt aan een protocol, met als doel de binnensporten eerder open te stellen dan 1 september. Dat plan wordt binnenkort besproken met het ministerie. Daarnaast werkt de NTTB aan een sportspecifiek protocol voor de tafeltennissport. Ook dat heeft de goedkeuring nodig van het ministerie. 

Zodra beide protocollen zijn goedgekeurd, is openstelling onder de dan geldende restricties mogelijk. TTV Hilversum moet vervolgens nog een eigen protocol met richtlijnen en maatregelen indienen bij de gemeente, zoals onlangs ook is gedaan bij de aanvraag voor buitentafeltennis. Voor zo’n protocol is onder andere een situatieschets noodzakelijk, waarop de inrichting van de accommodatie, de speelvoorzieningen en de looproutes staan aangegeven. Pas als ook dat protocol is goedgekeurd, is de weg vrij om weer te beginnen. 

Het Hilversumse Tafeltenniscentrum biedt ruime mogelijkheden om op een verantwoorde manier te sporten, met inachtneming van de geldende beperkingen, zo vindt het bestuur. Zij hoopt dan ook vurig dat al voor 1 september het vertrouwde geluid van stuiterende balletjes weer te horen zal zijn.