Senioren voorjaarscompetitie 2014

De najaarscompetitie is pas halverwege, maar voor de commissie Competitie en Toernooien is het alweer tijd om zich te buigen over de teamindeling van de voorjaarscompetitie 2014. Het is belangrijk om te beseffen dat het voor de commissie een behoorlijke klus is om aan de voorkeuren van de spelers tegemoet te komen. Omdat we in het najaar weinig tijd krijgen voor de indeling, kunnen we er ook weinig tijd in stoppen. Eenmaal per jaar – gedurende de zomerperiode – steekt de commissie er veel tijd in en kunnen de teams, daar waar gewenst, worden gewijzigd.

 

Aanpak teamindeling

  • In principe nemen de teams in de huidige samenstelling deel aan de voorjaarscompetitie 2014.
  • In onoverkomelijke  gevallen is het mogelijk een wijzigingsverzoek in te dienen. Of je verzoek kan worden gehonoreerd hangt af of dit haalbaar is (bv.  blijven er genoeg spelers in het (andere) team  en/of dupeer je met het verzoek geen (mede)spelers?).
  • Denk dus voorafgaand aan het indienen van een wijziging goed na of dit haalbaar is .
  • Indien je geen competitie meer wil spelen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.
  • Dit geldt ook als je nu geen competitie speelt en dit graag (weer) wil gaan doen.
  • Wij vragen jullie om een wijzigingsverzoek vóór zondag 17 november  per e-mail aan ons ( ws.senioren@ttvhilversum.nl ) terug te sturen.
  • De commissie zal bekijken of het wijzigingsverzoek haalbaar is: er kan echter geen garantie worden afgegeven dat het ingediende verzoek wordt uitgevoerd.

 

Namens de commissie Competitie en Toernooien.