Raymond van Putten kandidaat-voorzitter TTV Hilversum

Het bestuur van TTV Hilversum heeft een nieuwe voorzitterskandiaat gevonden. Raymond van Putten is beschikbaar om het voorzitterschap op zich te nemen.

Het bestuur is erg blij met de kandidatuur. Het is een bescheiden stap op weg naar verjonging. Van Putten (40) komt al geruime tijd uit in de landelijke competitie en heeft bestuurservaring bij de vereniging waar hij zijn tafeltenniscarrière begon en lange tijd lid van was: Good Luck.  Op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV), die gepland is op dinsdag 23 april a.s. (aanvang 19.30 uur) zal de huidige voorzitter, André Louwen, aftreden. Ook René van der Velde treedt terug uit het bestuur. Beiden hebben vanaf de oprichting van ttv Hilversum deel uitgemaakt van het zogenaamde voorzittersteam en per toerbeurt het voorzitterschap  vervuld.

 

Het bestuur is zeer verheugd in de persoon van Raymond van Putten een zeer geschikte kandidaat-opvolger voor het voorzitterschap te hebben gevonden. Raymond voldoet ons inziens volledig aan het door het bestuur opgestelde profielschets van een voorzitter. Hij is 40 jaar, speelt momenteel in het derde team van ttv Hilversum, en is in het dagelijks leven werkzaam als “Balance sheet manager” bij Kasbank. Raymond zal conform de statuten van ttv Hilversum worden voorgedragen voor benoeming door de ALV.