Penningmeester: Tekort blijft in 2020 binnen de perken

De coronacrisis legt niet alleen het verenigingsleven aan banden, sportclubs missen ook de broodnodige inkomsten uit de baromzet. Dat geldt ook voor TTV Hilversum. In 2020 was de kantine ongeveer een half jaar gesloten. En dat terwijl de uitgaven deels doorliepen. Toch kan penningmeester Wim Oud, gegeven de situatie waarin we zitten, aan het eind van het jaar niet geheel ontevreden zijn.

De club ontving tot twee keer toe een bijdrage van de overheid als compensatie voor de gemiste inkomsten en doorlopende kosten. In juni ging het om een bedrag van €4000 uit het noodfonds.

Vorige maand kwam de penningmeester wederom met goed nieuws op de proppen. ,,Met weinig hoop heb ik na enig twijfelen toch geprobeerd geld uit de zogeheten TASO-subsidiepot te krijgen. Er was een potje van 45 miljoen beschikbaar en de verwachting was dat er veel meer zou worden aangevraagd. In dat geval zou er worden geloot. Echter, het aangevraagde bedrag was slechts 22 miljoen. Vandaag stond er €3500 voor het derde kwartaal op de rekening. Een jubeldag voor de club!” 

Dankzij de beide uitkeringen en het feit dat de penningmeester in goed overleg met andere partijen de doorlopende kosten in de hand wist te houden, blijft het tekort voor dit jaar zeer binnen de perken. Desondanks kijkt hij met zorgelijke blik naar volgend jaar. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de sportkantine voor langere tijd gesloten. Het niet doorgaan van de Afdelingskampioenschappen in januari is sportief en financieel gezien een gevoelige aderlating. Ook de Super Saturday’s zijn voorlopig van de baan.

Of er nieuwe steunmaatregelen voor sportclubs in het verschiet liggen, is nog duidelijk. Hoe dan ook, is het einde van de crisis nog niet in zicht.