Nieuwe scheidsrechters bij Hilversum

Tijdens de NK B, C, D en E in Schiedam, op 31 augustus, hebben Judit Csontos en Niels van Schalkwijk hun Scheidrechter 3 diploma behaald.  Na een lange dag, waarbij een ‘proeve van bekwaamheid’ werd afgenomen en een schriftelijk examen over de reglementen, kregen beide Hilversummers hun diploma uitgereikt. 

Judith Csontos is inmiddels al ervaren. Zij telde al 23 internationale wedstrijden tijdens jeugdtoernooien en een volledige eerste divisiewedstrijd. Voor Niels van Schalkwijk was het allemaal nieuw. Hij had eigenlijk geen plannen, maar toen de vereniging een oproep plaatste aan alle leden om de opleiding te doen, gaf Niels aan dit voor de vereniging te willen doen. In een week leerde hij de spelregels en met succes. 

Judit en Niels, van harte gefeliciteerd.

Niels van Schalkwijk en Judit Contos met hun Scheidsrechter 3-diploma.