Nieuwe jeugdleden vanaf 6 jaar welkom op maandag

Nieuwe jeugdleden die willen gaan tafeltennissen, kunnen zich aanmelden voor vier gratis kennismakingslessen op maandagmiddag van 17 uur tot 18.15 uur. De kennismakingslessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Na vier kennismakingslessen moeten de kinderen beslissen of ze lid willen worden. De contributiebedragen staan elders op de website vermeld. Een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap is vanaf de website te downloaden. Dit formulier dient op maandag ingeleverd te worden. De trainingen zijn elke maandag, behalve in de vakantie. Kinderen en ouders die voor de eerste keer komen, worden verzocht om 16.45 uur aanwezig te zijn. Sportkleding en binnensportschoenen zijn noodzakelijk. Goed materiaal is belangrijk bij tafeltennis. Een deugdelijk tafeltennisbatje, dat geschikt is voor het aanleren van de basistechnieken, kunnen de kinderen tijdens de kennismakingslessen in bruikleen krijgen. Gewone sportzaken verkopen doorgaans alleen ”campingbatjes”. TTV Hilversum heeft in het Tafeltenniscentrum een winkeltje, waar o.a. batjes en bathoesjes kunnen worden aangeschaft. De kosten van een geschikt startersbatje zijn 40 á 45 euro. Een hoesje kost 7,50 euro.

Ook oudere jeugd is welkom bij TTV Hilversum. Kinderen vanaf 13 jaar kunnen in principe na een introductieperiode doorstromen naar een volgende trainingsgroep. Start en aanmelding is echter wel in de eerste groep van 17 tot 18.15 uur. Meer informatie en aanmelding bij mevr. Herna Mol, tel: 035-6284440. E-mail: b.mol@chello.nl