Marja Schimmel, Herna Mol en Fred Visser tijdens ALV benoemd tot lid van verdienste

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn drie clubleden, Marja Schimmel, Herna Mol en Fred Visser benoemd tot lid van verdienste. Alle drie zijn al tientallen jaren actief voor de vereniging. Voorzitter Paul Koopman gaf aan hoe belangrijk het is voor een vereniging als TTV Hilversum om te kunnen rekenen op de inzet van trouwe vrijwilligers bij de uitvoering van taken. Herna Mol zette zich meer dan 25 jaar lang in voor de jeugdafdeling en was als kaderlid onder meer betrokken bij diverse jeugdzomerkampen. Ze nam per 1 januari afscheid als wedstrijdsecretaris, maar blijft hand- en spandiensten verlenen.

Marja Schimmel.

Ook Marja Schimmel verrichtte een veelheid aan taken. Ze was o.a. vaste barmedewerker, ging mee met jeugdzomerkampen, verrichtte schoonmaakwerkzaamheden, was betrokken bij de organisatie van de vrijetijdsmarkt en lid van de redactie van het Victoria Nieuws. De laatste jaren is ze haar activiteiten aan het afbouwen. Fred Visser (foto bovenin) is al jaren een onmisbare schakel in de financiële administratie van de bar. Was lange tijd lid van de barcommissie en organiseerde ook vele onderlinge toernooien. Is nog altijd betrokken bij de organisatie van de Afdelingskampioenschappen en het Official-toernooi van de Afdeling Midden. De drie leden van verdienste ontvingen onder daverend applaus van de aanwezigen een oorkonde en een bos bloemen.

Herna Mol