Lichte stijging aantal leden ondanks coronacrisis

De coronacrisis heeft tot dusverre geen negatieve invloed gehad op het ledental van de vereniging. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse stand per 1 januari. Daaruit blijkt dat er zelfs sprake is van een lichte stijging van de aantal leden.

Stonden er op 1 januari van het afgelopen jaar 280 leden ingeschreven, een jaar later dat er 289. De jeugdafdeling bleef met 75 leden zo goed als stabiel (64 jongens, 11 meisjes), terwijl er het aantal senioren met 10 toenam. Opmerkelijk genoeg is de stijging vooral te danken aan het aantal vrouwen dat ging in clubverband tafeltennissen (+9). TTV Hilversum heeft nu 61 vrouwelijke leden, iets meer dan 20% van het totaal. Ook de overdaggroepen profiteerden daarvan. Het aantal spelers met een lidmaatschap voor overdag-tafeltennis steeg van 56 naar 61. ,,Voorlopig is het een mooi aantal in deze barre tijden”, vindt ledenadministrateur Wim Oud.