Kinder Tafeltennisfeest: nog tot 29 oktober aanmelden via school of individueel

Voor het eerst in anderhalf jaar staat er weer een Kinder Tafeltennisfeest voor de deur. Zondag 14 november is het zover. Ieder kind dat op de basisschool zit, kan zich aanmelden. Als je school niet meedoet, kun je je ook individueel inschrijven via de club.

Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 is er ’s ochtends van 10 tot 12 uur een spelletjescircuit met acht verschillende onderdelen, waarbij de jonge deelnemers hun behendigheid en balvaardigheid kunnen demonstreren. In de pauze krijgen de kinderen een traktatie. Alle deelnemers ontvangen na afloop een oorkonde.

Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt er ’s middags een tafeltennistoernooi georganiseerd. De deelnemers spelen wedstrijden tegen kinderen van hun eigen leeftijd. Spelers die al lid zijn van een tafeltennisclub, kunnen ook meedoen en worden, afhankelijk van hun niveau, in een hogere groep ingedeeld. Ook wordt er een kampioenschap Rond-de-tafel georganiseerd.

In elke leeftijdsklasse zijn bekers en medailles te winnen. Basisscholen kunnen kinderen tot 29 oktober a.s. aanmelden voor het Kinder Tafeltennisfeest. Het inschrijfgeld is 2 euro per deelnemer.

————————————————————————————————–

INSCHRIJFFORMULIER KINDER TAFELTENNISFEEST

Dit formulier uiterlijk vrijdag 29 oktober mailen naar e.staffhorst@planet.nl

O Mijn kind doet mee aan het Spelletjescircuit op zondag 14 november (aanvang 10 uur)

O Mijn kind doet mee aan het Tafeltennistoernooi op zondag 14 november (aanvang 13 uur)

Naam:  ………………………………………….  Jongen / Meisje: ……………………

E-mailadres: ……………………………………………..

School: …………………………………………   Groep: …… 

O  Het inschrijfgeld van €2,00 maak ik gelijktijdig met de inschrijving over op rek. NL13 RABO 0388 294 701 t.n.v. TTV Hilversum.