Installering Technische Commissie

Met veel plezier en bescheiden trots kunnen we mededelen dat het bestuur 3 personen bereid heeft gevonden om vanaf heden de technische commissie van Ttv Hilversum te vormen.

In de technische commissie zullen de volgende personen zitting nemen:

  • Bert Olofsen (Technisch Coördinator)
  • Lex Bruijn (Lid Technische Commissie)
  • Djermo Roest (Lid Technische Commissie)

Het bestuur heeft de technische commissie gevraagd om, in het algemeen, het volgende doel na te streven:  behoud en verdere uitbouw van de kwaliteit van trainingen en begeleiding van senior en jeugdleden op alle niveaus met name door het ontwikkelen van een doorlopend en opbouwend trainingsaanbod en een gerichte spelersontwikkeling.

Concreet betekent dat de technische commissie de volgende taken op zich neemt:

  • Teamsamenstelling voor de competitie van de jeugd (met name selectiegroepen)
  • Teamsamenstelling voor de competitie van de senioren (met name selectiegroepen)
  • Vaststellen benodigd budget voor noodzakelijke trainers voor alle trainingsgroepen (een begroting derhalve)
  • Aanstellen trainers
  • Ontwikkeling technisch beleid (hoe ziet het trainingsaanbod er uit en hoe ontwikkelen we spelers)
  • Aanspreekpunt van spelers omtrent het technisch beleid

Uiteraard zullen deze taken in nauw overleg met de bestaande trainersgroep, het jeugdbestuur en de wedstrijdsecretariaten worden uitgevoerd. 

Voor de komende periode zal de commissie zich allereerst richten op de teamsamenstelling voor de komende competitie én het opstellen van een begroting voor volgend jaar.

Met de installatie van de technische commissie lopen we vooruit op de verdere ontwikkeling en invulling van het algemene beleidsplan. Dat betekent dat verdere detaillering (denk bijvoorbeeld aan de rol/samenwerking van een topsport commissie, exacte rolverdeling wedstrijdsecretariaten, trainers en teammanagers van heren en dames 1) in een latere fase zal worden uitgewerkt.

Namens het bestuur

Willem Beek