‘Hopelijk in 2021 weer terug naar normaal’

Paul Koopman

Na een ‘stadhouderloos’ tijdperk van anderhalf jaar werd Paul Koopman dit najaar gekozen tot voorzitter van TTV Hilversum. Koopman, gepokt en gemazeld in het bestuurlijke circuit, gaf zeven jaar leiding aan de NTTB. Nu timmert hij, met de uit de voormalige afdeling Amsterdam meegenomen voorzittershamer, bij onze vereniging flink aan de weg. Zo tegen de kerst blikt hij terug op z’n wittebroodsweken.

We hebben een bewogen en in alle opzichten uitzonderlijk jaar achter de rug. Niemand kon een jaar geleden vermoeden dat vanaf maart voor onze club alles anders zou worden: geen competitie, afwisselende periodes waarin ons tafeltenniscentrum volledig gesloten zou zijn, trainen zonder dat de kantine open mocht.

En ondanks de gevolgen, ook in de persoonlijke levenssfeer, proberen om de moed er in te houden, waar het toch kunnen trainen of recreatief spelen vaak als een mooie uitlaatklep heeft kunnen dienen. Hier hebben we echt kunnen profiteren van het feit dat we een eigen en heel grote accommodatie hebben, en ook een scherp ad hoc team om alle corona-maatregelen in goede banen te leiden.

Creatief

Ik hoop dat we in 2021 weer terug kunnen naar “normaal” en de vooruitzichten daarop zijn wel gunstig, al laat het moment waarop, zich nog raden. Gelukkig konden we in oktober nog wel een fysieke ledenvergadering houden en daarin is het beleidsplan 2021-2023 goedgekeurd. Deels gedwongen door de omstandigheden gaat het bestuur creatief om met de planning van alle daarin voorgenomen beleidsmaatregelen.

Wij hebben de prioriteit nu gelegd bij het uitwerken van een adequate structuur om met alle vrijwilligers efficiënt uitvoering te kunnen geven, niet alleen aan de nieuwe plannen maar ook aan de gewoon doorlopende zaken. Daarin is al wel duidelijk dat we best meer vrijwilligers nodig hebben voor het totale plaatje en dus hoop ik dat we daar, samen met jullie, in 2021 ook een flinke stap kunnen maken.

Schaarse mogelijkheden

Mijn eigen rol als kersvers voorzitter sinds de ledenvergadering is ook anders dan ik mij voorgesteld had. Door de ontmoedigingsregels voor verblijf op de club anders dan om een potje te spelen dan wel te trainen, zijn de mogelijkheden voor verdere kennismaking met alle geledingen van de club schaars. Desalniettemin is het goed te zien dat de vrijwilligerskurk waarop de vereniging drijft, boven water blijft en dat de samenwerking in het bestuur constructief en vriendschappelijk verloopt. De startblokken voor na-corona staan klaar.

Normaal gesproken zijn de clubkampioenschappen begin januari een soort nieuwjaarsbijeenkomst. We zullen het helaas nog zonder moeten doen.

Namens het bestuur wens ik iedereen een prettige kerstperiode, maak er het beste van binnen de beperkingen die we nog even moeten doorstaan, en zorg dat je gezond aan het nieuwe jaar kunt beginnen.