Hilversum van start met project Meisjestafeltennis: eigen groep voor 6-12 jaar

Bij TTV Hilversum is er voor veel groepen speciale aandacht, maar voor de groep jonge meisjes van 6-12 jaar was dit nog niet het geval. Daar brengt de vereniging komend weekend verandering in aan, met de aftrap van het project ‘Meisjestafeltennis’.

Nieuwe meisjes kunnen zich inschrijven voor een introductiecursus van 7 lessen en een Diplomadag. Tijdens de lessen maken de meisjes kennis met de basisbeginselen van tafeltennis. Na 7 lessen is er een Diplomadag, waarbij elke deelnemer kan laten zien wat zij de weken ervoor geleerd heeft.  Tijdens die dag mogen de spelers vriendinnetjes meenemen en zijn ouders en opa’s en oma’s ook welkom.

De introductielessen worden gegeven op dinsdagen van 17.30 uur tot 18.45 uur. De eerste les vindt plaats op dinsdag 14 oktober. De kosten van de introductiecursus zijn €20. Aanmelden kan bij per email: bertolofsen@hotmail.com of What’s App: 06-53250327.

Na de introductiecursus gaan de meisjes verder met de trainingen, nog steeds in een groep met meisjes. Voor de vereniging staat centraal dat we proberen aan te sluiten bij de wensen van de meisjes en hun mogelijkheden.

Experts

De voorbereidingen voor het Project ‘Meisjestafeltennis’ hebben, mede door corona,  veel tijd gekost, maar uiteindelijk is er een mooi plan gekomen, waarbij veel experts om advies is gevraagd. Van bewegingsdeskundigen tot topsporters, van toptrainers tot recreanten en van bondscoaches tot beginnende trainers.

De spelers die afgelopen week al in de zaal waren, hebben zeker al de mooie folders gezien die in de kantine liggen. Heb je zusjes, nichtjes, kleinkinderen, buurmeisjes of andere meisjes in jouw kennissenkring zitten, breng dan dit leuke project onder de aandacht van ouders en de meisjes.

Werkgroep 

Tijdens de voorbereiding bleek al snel dat meisjes hun eigen wensen en ideeën hebben. Om de nieuwe meisjes voldoende aandacht te geven is een werkgroep opgericht, vooral bestaande uit vrouwen, die zich gaan inzetten voor het slagen van dit project. Binnen de groep worden de trainingen geregeld, de ontvangst en begeleiding van de ouders, werving en behoud, een veilige sportomgeving en de begeleiding van het project.

Vrouwelijke trainsters 

Binnen Hilversum komen twee nieuwe trainsters, Poonam Albers en Aniek Jansen, die allebei bezig zijn met de Tafeltennis 2-opleiding. Er zijn ook vrouwelijke leden die zich inzetten voor dit project en op de achtergrond verzorgt Bert Olofsen de aansturing.

De aanpak sluit helemaal aan bij de doelgroep.  Er wordt veel aandacht besteed aan de onderlinge band van de meisjes door spelletjes te doen, veel te bewegen en spelenderwijs te leren tafeltennissen.