Hangplek verdwenen, roken op schoolterrein voortaan taboe

Voor de verstokte roker is het even wennen, maar velen juichen het toe. De hangplek voor rokers bij de ingang van het Tafeltenniscentrum is verdwenen. Het Gemeentelijk Gymnasium heeft, met instemming van het bestuur van Hilversum, besloten de abri met bankje die ook door leraren werd gebruikt, te ontmantelen.

Dit vooruitlopend op een wetswijziging waarin is vastgelegd dat het roken op schoolterreinen verboden is. Wie wil roken, moet voortaan de straat op. Met het verdwijnen van de rookplek is ook de Rinus Fennis jeu-de-boulesbaan ontmanteld. Het Gymnasium beraadt zich, in overleg met het bestuur van Hilversum, over een herinrichting van het terrein. Verharding is een optie die wordt onderzocht. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.