Grote Clubactie levert vereniging ruim €300 op

Ook dit jaar heeft onze vereniging weer meegedaan aan de Grote Clubactie. De jeugdleden van onze vereniging wisten weer flink wat loten te verkopen.

Het waren er zo’n 165 dit jaar. Wederom krijgen onze jeugdleden een kleine beloning voor hun inzet, namelijk een klein bedrag voor elk verkocht lot. Voor de vereniging blijft er, na aftrek onkosten, een netto bedrag van € 313 over voor de clubkas.

Allemaal heel erg bedankt en volgend jaar hopen we weer op jullie te kunnen rekenen. Natuurlijk willen we ook de mensen die onze vereniging hebben gesteund door één of meerdere loten te kopen, van harte bedanken.

In totaal deden 5300 verenigingen in Nederland mee aan de Grote Clubactie. Ze verkochten voor liefst € 9.521.157 aan loten.