Erelid Toos Raadman (1932-2022): stille kracht en ‘moeder der overdaggroepen’

Dezer dagen komen de herinneringen aan het bloeiende verleden van tafeltennisvereniging Victoria, één van beide bloedgroepen van onze huidige fusieclub, weer bovendrijven. Dit naar aanleiding van het bericht over het overlijden van ons erelid Toos Raadman (geheel rechts op de foto) op 90-jarige leeftijd. Ouderen met een Victoria-verleden zullen haar nog wel kennen. Toos Raadman als ‘stille kracht’ binnen de vereniging. Alom aanwezig zonder dat je er iets van merkt. Toos heeft de gave om zich dienstbaar te maken voor anderen, terwijl ze zelf het liefst op de achtergrond blijft.

Toos Raadman is in de jaren zeventig de drijvende kracht binnen het bestuur. Ze vervult van 1973 tot 1979 de functie van secretaris onder voorzitterschap van Cees van de Bovenkamp. In die hoedanigheid is ze achter de schermen dag-in-dag-uit in de weer voor de vereniging. Ze verricht  hand- en spandiensten binnen de jeugdafdeling: is lid van de jeugdcommissie, redacteur van de Jeugdkrant, teambegeleider (ook dochter Muriel tafeltennist). Kortom, ‘Altoos is er Toos’, zeggen de ingewijden.     

Als ze met het secretariaat stopt, richt Toos zich op de ‘huisvrouwen’ die woensdags een balletje komen slaan in de Feesthal (later Spelevaart) aan de Vaartweg. Dat leidt tot de oprichting van  Victo’79, de ‘moeder aller overdaggroepen’, die na meer dan 40 jaar nog altijd actief is. Al behoort de term ‘huisvrouwen’ inmiddels tot het verleden.

Toos heeft er de leiding. Ze is een Pietje Precies. Maakt een indeling wie met wie gaat spelen, rekening houdend met ieders voorkeur. Wanneer het oneven is, blijft ze zelf aan de kant. ‘Nou ja, misschien is er straks nog iemand over’, zegt ze, als haar gevraagd wordt of ze zelf niet wil spelen. Er is volop aandacht voor het lief en leed binnen de groep. Als er weer eens een kaart verstuurd moest worden naar een zieke of een bloemetje voor een jarige, regelt zij dat nauwgezet. Niets dat aan haar aandacht ontsnapt. Ze draagt in belangrijke mate bij aan het ‘sociale gezicht’ van de club.

Begin jaren negentig staat Toos aan de basis van de oprichting van weer een overdaggroep: Visenta (Victoria Senioren Tafeltennis), waarvan de leden nog altijd op dinsdagmorgen en donderdagmiddag actief zijn. Een gemengde groep ouderen dit keer, bestaande uit ex-competitiespelers en recreanten. Enkelspel voor de koffiepauze, dubbel erna; het delen van elkaars lief en leed; het is nog steeds vaste prik. Leden van het eerste uur zijn er nog steeds, al wordt het aantal geringer. Ouderdom kent ook z’n schaduwzijde.

Dat ondervindt Toos zelf aan den lijve. Lichamelijk ongemak leidt ertoe dat ze langzaam maar zeker, met pijn in het hart, haar taak moet overdragen. In juni 2007 neemt ze afscheid van Visenta op de manier die bij haar past. Een dubbeltoernooi waar veel senioren aan deelnemen. Nog één keer heeft Toos de regie. Collega-erelid Cees Giskes bedankt haar namens velen voor haar verdiensten. Ze krijgt bloemen en een cadeaubon. Toos verhuist enige tijd later naar Leiden, waar ze dicht bij haar oudste zoon komt te wonen. Ze houdt in de jaren daarna contact met enkele oudgedienden. De tafeltennisvereniging waar ze zoveel mooie uren heeft doorgebracht, blijft in haar hart. De naam van Toos Raadman blijft voor eeuwig verbonden aan de club.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 6 april om 11.00 uur in aula de Einder van crematorium Hilversum aan de Kolhornseweg.  Na afloop is er een informeel samenzijn in de aula.