Eindexamens Gemeentelijk Gymnasium deels in Tafeltenniscentrum

Het bestuur van TTV Hilversum heeft een verzoek van het Gemeentelijk Gymnasium om extra ruimte beschikbaar te stellen in verband met de eindexamens in mei ingewilligd. Dit betekent dat behalve de Oskamzaal ook de Louwersezaal in mei een aantal dagen bezet is met leerlingen die examen doen. Het gaat voorlopig om maandag 17 mei (Wiskunde A/B), donderdag 20 mei (Engels), vrijdag 21 mei (Nederlands) en donderdag 27/5 (Duits). Daar kunnen eventueel nog data aan worden toegevoegd. De Oskamzaal is gedurende de gehele examenperiode in mei niet beschikbaar. Wat exact de consequenties zijn voor de beschikbaarheid van de Louwersezaal (mochten de coronamaatregelen tegen die tijd versoepeld zijn), wordt pas later bekend.