Dinsdag 28 mei: Algemene Ledenvergadering

Iets later dan gebruikelijk vindt op dinsdag 28 mei de Algemene Ledenvergadering plaats. De aanvangstijd is 19.30 uur, zodat er daarna voor de liefhebbers gelegenheid is om een balletje te slaan.

Het bestuur kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar. Met name het realiseren van de verbouwing van de kantine heeft heel veel waardering gekregen van zowel leden als gasten. Dat heeft er in ruime mate toe bijgedragen dat iedereen kan sporten en relaxen in een aangename omgeving.

Ook in sportief opzicht was het een topjaar voor Hilversum met als unieke prestatie het kampioenschap van vier landelijke teams in het najaar. Minpunt was het ledenverlies, waardoor de vereniging minder te besteden heeft komend jaar. Het bestuur heeft er echter alle vertrouwen in dat 2019 wederom een succesvol jaar wordt voor de vereniging.

De stemgerechtigde leden ontvangen op korte termijn de uitnodiging en de jaarstukken voor de komende ALV.