Dinsdag 19 april: Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van TTV Hilversum vindt dit jaar plaats op dinsdag 19 april a.s. De aanvangstijd is 19.30 uur, zodat je na de vergadering nog een balletje kunt slaan. Tijdens de ledenvergadering wordt onder andere de begroting voor 2016 en de contributiebedragen vastgesteld. Tevens legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en zal zij haar toekomstvisie op tafel leggen.