Dankzij staatssteun toch nog positief resultaat over 2020

Het eerste ‘coronajaar’ is inmiddels achter de rug. Dankzij de staatssteun van een kleine €8.000 en een eenmalige gulle kwijtschelding van het Gymnasium in de vorm van twee kwartalen huur, zijn we er financieel goed uitgesprongen.
De baromzet was nog maar 40 procent van het jaar ervoor, maar we hebben zonder grote problemen goed in de kosten kunnen snijden.
Hierbij speelt het feit dat we geen schulden hebben, een grote positieve rol.
De wens is altijd om op het eind van een jaar voldoende over te houden voor reserveringen en afschrijvingen en dit is afgelopen jaar gelukt.

Verwachting 2021

De vooruitzichten voor dit jaar zijn op dit moment een stuk minder gunstig.
We weten dat er een nieuwe subsidieregeling komt. Het is de vraag hoe die er uit gaat zien en of we ervoor in aanmerking komen. Daarnaast zitten we voorlopig nog zonder barinkomsten. Het niet doorgaan van de Afdelingskampioenschappen, die elk jaar op vier drukke speeldagen in januari plaatsvinden in ons Tafeltenniscentrum, is  een fikse aderlating.
Hopelijk kunnen we in de loop van maart weer voluit spelen en hebben we vanaf dat moment weer onze normale inkomsten terug. Uiterlijk 31 maart valt het besluit of de najaarscompetitie 2020 nog wordt uitgespeeld. Pas dan hebben we waarschijnlijk weer goed zicht op wat zich verder dit jaar gaat afspelen.

Voor competitie-spelende leden zal er voor de eerste helft van dit jaar geen bondsgeld (competitietoeslag) in rekening worden gebracht.  
De contributie-nota’s zullen in ieder geval niet vóór april naar de leden worden gestuurd.

Wim Oud