Clubs voelen niets voor herstart eredivisie tijdens huidige lockdown

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft besloten om de eredivisies tafeltennis niet op korte termijn te herstarten. Hoewel de topcompetities in een aantal sporten mogen worden hervat, wil de NTTB sowieso wachten tot na de huidige lockdown, die tot 19 januari duurt. Wat TTV Hilversum betreft, wordt de eredivisie pas half maart hervat.  

Ook de andere erediviseclubs zien een snelle herstart van de topcompetitie niet zitten. ,,In de huidige strenge lockdown wordt het als niet-passend ervaren om te gaan tafeltennissen. Daarnaast zijn de strenge voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voor veel eredivisieclubs bijna niet in te vullen”, zegt NTTB-voorzitter Jan Simons in een toelichting op het besluit.

Afwijzend

,,Er wordt veel gevraagd van de sporters, arbitrage en vrijwilligers rondom het team, in onze ogen te veel”, vindt technisch coördinator Bert Olofsen mede namens het bestuur. ,,Wij denken dat de competitie niet eerder afgerond kan worden dan half april 2021. En dat daarna geen tweede competitie voor de eredivisie mogelijk is. Immers de competitie in de eerste divisie is nog niet afgerond en de tijd ontbreekt vervolgens om nog een volwaardige competitie te spelen.

Wij trekken daarom de voorzichtige conclusie dat er voor de eredivisie alleen het uitspelen van de huidige competitie in zit. Naar onze mening is daarom geen haast geboden en hebben we meer tijd om op een verantwoorde manier de competitie uit te spelen.

Wij pleiten er voor om niet eerder te starten dan half maart, zodat eind april de play-offs gespeeld kunnen worden en op Hemelvaartsdag de finale om het landskampioenschap.

Verkeerd signaal

Los daarvan heeft TTV Hilversum nog enkele overwegingen:

  1. Nu van de hele bevolking een zware inspanning verlangd wordt, vinden wij dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven wanneer wij de competitie vroeg vervolgen
  2. De extra kosten die gepaard gaan met het opstarten van de competitie, ramen wij op 1.500,00-2.000,00 euro. Een behoorlijke, niet-begrote kostenpost in een tijd waarin onze kantine al een half jaar geen inkomsten genereerd.
  3. Het organiseren van een medicus/teamarts blijkt lastig en ook niet zonder kosten te kunnen
  4. De scheidsrechters behoren vrijwel allemaal tot de risicogroep. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, brengen wij hen toch in een situatie die gevaar met zich mee kan brengen.
  5. Het verder spelen van de competitie zonder publiek zal de uitstraling van onze sport niet ten goede komen en een zoektocht naar sponsoren bemoeilijken
  6. Er mag niet samen gereisd worden. Dit is met name voor de buitenlandse spelers, die hier variërend van enkele dagen tot enkele weken verblijven, niet te doen. Speelzalen liggen vaak afgelegen en zijn voor een buitenlander nauwelijks te bereiken als zijn niet kunnen meerijden.

Na alles goed afgewogen te hebben zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij de noodzaak van een vlotte herstart van de competitie onder het huidige protocol niet onderschrijven. We zien de complexiteit en financiële impact van een hervatting niet in verhouding staan tot een eventuele noodzaak, vandaar dat onze voorkeur uitgaat naar een herstart aan het einde van het eerste kwartaal van 2021”, aldus Olofssen in een brief aan de NTTB.

Complex

Het besluit van de regering om topcompetities weer toe te staan kwam als een complete verrassing, net als de mededeling dat de strengere lockdown door de coronamaatregelen daarvoor geen gevolgen had. Eind vorige week zijn de voorwaarden voor de herstart bekend geworden en was al snel duidelijk dat het voor tafeltennis complex zou zijn om aan alle voorwaarden te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal keer testen en de aanwezigheid van een teamarts, die er bij de meeste clubs niet is.

De Tafeltennisbond blijft de ontwikkelingen volgen en kijkt naar scenario’s voor het heropstarten van de eredivisies en overige competities in 2021, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.