Carla van der Hulst nieuwe Vertrouwenspersoon TTV Hilversum

Het bestuur heeft met genoegen in haar vergadering op 12 juli Carla van der Hulst benoemd als nieuwe Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij volgt Grace Strieder op. Hiermee voldoet het bestuur aan de verplichting uit het Huishoudelijk Reglement om een VCP te benoemen. Carla van der Hulst is goed bekend met het reilen en zeilen van de vereniging, een insider die vaak op de club te vinden is. Grace Strieder heeft enige jaren geleden als eerste binnen de club de rol van VCP op zich genomen en bijgedragen aan het door de ALV vorig jaar goedgekeurde integriteits- en veiligheidsbeleid. Daarvoor wil het bestuur haar bedanken. En Carla succes toewensen in haar nieuwe functie. Bij de clubinfo op de website staan haar contactgegevens.