Beleidsplan en Spiegelavond 2019

Het is dinsdagavond 22 oktober en de bestuurskamer van Ttv Hilversum is afgeladen vol. Maar liefst 15 leden, ouders, trainers en begeleiders hebben zich verzameld om samen met het bestuur, het NOC*NSF en de gemeente Hilversum te spreken over een nieuw beleidsplan voor onze vereniging én welke hulp wij daarbij nodig hebben.

Aanleiding van de avond is het voornemen van het bestuur om een nieuw beleidsplan te ontwikkelen. Zij maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid die de gemeente Hilversum aan sportverenigingen biedt om zich door het NOC*NSF te laten ondersteunen. Doel van deze avond is om het voorgenomen ambitieniveau van het bestuur met leden te bespreken en de hulpvraag vanuit onze vereniging scherp te krijgen.

 

Tijdens de avond, die onder leiding staat van Martin Smeets namens het NOC*NSF, presenteert Willem Beek de voorgenomen ambities van het bestuur. De aanwezigen kunnen vervolgens in groepen aangeven wat zij daar goed en minder goed aan vinden. Daarna wordt er gediscussieerd over de mogelijke valkuilen en hoe we die kunnen voorkomen.

Over het algemeen zijn de aanwezigen zeer te spreken over het initiatief van de avond en verlopen de discussies in een opbouwende en open sfeer. Het voornemen is dan ook om dergelijke bijeenkomsten in de verdere ontwikkeling en uitrol van het beleidsplan vaker te organiseren.

Voor nu zijn de vervolgstappen als volgt:

  • NOC*NSF zoekt een geschikte begeleider die met Ttv Hilversum de volgende punten gaat aanpakken:
  • Verdere aanscherpen en meetbaar maken van het ambitieniveau
  • Focus aanbrengen in de belangrijkste pijlers om dat te bereiken
  • Opstellen van een uitvoerbaar en haalbaar plan

Voor meer vragen of als je zin hebt om verder mee te denken over het opzetten en uitvoeren van het beleidsplan kun je je richten tot Willem Beek.

Powerpoint Spiegelavond TTV Hilversum